4 de novembro de 2015

BIBLIOTECA ESCOLAR BASE DE EXPLORACIÓNS

Cada ano dende PLAMBE animan as Bibliotecas Escolares a fomentar as distintas Competencias Educativas.

Este ano as competencia elexidas son:
- Aprender a Aprender(CAA)
- Sentido de Iniciativa e Espíritu Emprendedor (CSIEE)
O lema "Biblioteca Escolar base de exploración" chama a traballar información, a mirar fóra, a facerse preguntas e pescudar posibles respostas, a interesarse polo outro, diferente, polo alleo, a estudar xeografías e inventar rutas para novas aventuras, a coñecer as viaxes que fixeron os grandes exploradores e aquelas outras, que cada día, botan ao camiño a milleiros de persoas na procura dun mundo máis xusto. Convida a explorar o mundo e compartir o aprendido.

A imaxe do cartel responde a interpretación que fixo o ilustrador do cómic  FRAN BUENO e ten suficiente carga simbólica e información como para espertar o interese do alumnado.

Ningún comentario:

Publicar un comentario